Get Adobe Flash player

Pomocna dłoń

W listopadzie odbył się konkurs plastyczny „Pomocna dłoń”, którego celem było przede wszystkim popularyzowanie idei niesienia bezinteresownej pomocy, kształtowanie postaw prospołecznych, promowanie wolontariatu, rozwijanie wrażliwości na cierpienie  i potrzeby innych. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej, w tym również  pracy przestrzennej, dowolną techniką. Do komisji konkursowej wpłynęło 45 prac z różnych grup wiekowych:  klasy I – III  (9), klasy IV – VI  (16),  klasy VII, VIII i III oddziału gimnazjalnego  (20). Jury z każdej kategorii wybrało najpiękniejsze dzieła, przyznając trzy miejsca oraz wyróżnienia. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni podczas Dnia Wolontariusza.

 

 

certyfikaty szkoły