Get Adobe Flash player

MAMY CERTYFIKAT „Szkolny Klub Wolontariatu!

W okresie od 21 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Konkursie „Szkolny Klub Wolontariatu” organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie. Głównym celem tego działania było rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych. Przystępując do konkursu, przyjęliśmy na siebie wykonanie 8 z 11 zadań wskazanych w regulaminie. 

M.in. przygotowanie oraz przeprowadzenie akcji charytatywnych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim; przeprowadzenie w klasach pogadanek na temat „Co to jest wolontariat”; zorganizowanie konkursu plastycznego „Pomocna dłoń”; przeprowadzenie Dnia Wolontariusza; przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz uczniów. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu było uzyskanie co najmniej 80% punktów. Dzięki wytężonej, kilkumiesięcznej pracy oraz zaangażowaniu wielu osób udało się nam zdobyć 100% punktów i tym samym otrzymać certyfikat „Szkolny Klub Wolontariatu”.

Joanna Gryl

 

certyfikaty szkoły