Get Adobe Flash player

Dokumenty i wnioski

 Statut Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze

Uchwała nr 10 2018/2019 w sprawie: zmian w Statucie Szkoły

Uchwała nr 20 2018/2019 w sprawie: zmian w Statucie Szkoły

Regulamin oceniania zachowania uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze

Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły w roku szkolnym 2018/2019

(format PDF) 

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

(format PDF)

Dokumenty i wnioski do pobrania

(format PDF) 

 

:: :: ::

Procedury

(format PDF)

:: :: ::

 

 

 

certyfikaty szkoły