Egzamin praktyczny na kartę rowerową

 

W dniu 11 czerwca 2013r. w Zespole Szkół w Lipiej Górze odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową. Do egzaminu przystąpiła klasa IV szkoły podstawowej. Uczniowie w obecności przedstawicieli straży miejskiej z Szamocina p. Jacka Grochala i Mariusza Pałaszyńskiego

 

oraz nauczyciela wychowania komunikacyjnego Marcina Nowaka, wykazywali się umiejętnościami kwalifikującymi do uzyskania karty rowerowej.

Wszyscy uczniowie zaliczyli egzamin na piątkę. Po sprawdzeniu umiejętności uczniów przedstawiciele straży miejskiej przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także oficjalnie poinformowali uczniów, że każdy z nich od tego dnia jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego.

Na koniec egzaminu członkowie komisji wręczyli dzieciom koszulki odblaskowe z logo Miasta I Gminy Szamocin ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy, a także zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.