Get Adobe Flash player

Tydzień Bezpieczeństwa

Od 12 do 16 maja odbył się w szkole TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA. Głównym celem był wzrost świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wśród dzieci i ich rodziców. Każdego dnia gościliśmy w szkole zaproszone osoby, które przypominały główne zasady związane z bezpieczeństwem. W tym czasie w ramach Dni Nauk Przyrodniczych uczniowie przygotowali również wystawę oraz plakaty dotyczące chorób związanych z zaburzeniami żywienia (anoreksja i bulimia) oraz substancji uzależniających (narkotyki, dopalacze, papierosy, alkohol itp.)

W poniedziałek do szkoły przyjechała Pani Małgorzata Biskup, która poprowadziła warsztaty wyjaśniające uczniom wszelkie zagrożenia związane z narkotykami oraz ćwiczyła jak asertywnie postępować dokonując wielorakich wyborów. Następnie w ramach „Akademii Rodzica” rozwinięto temat: „Nastolatek, a używki. Konsekwencje zażywania substancji uzależniających.” Podczas spotkania z nauczycielami i rodzicami nasz gość wyjaśniał jak rozpoznać narkotyki i inne używki oraz jak niebezpiecznie mogą być skutki ich stosowania. W przystępny sposób przekazała również, jakie są objawy zażywania substancji uzależniających i w jaki sposób postępować gdy zorientujemy się, że dziecko jest pod ich wpływem. W tym dniu obliczano BMI oraz dokonywano pomiaru ciśnienia przybyłym rodzicom. Kolejnego dnia odwiedzili nas strażacy. Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Szamocina przypomnieli uczniom zasady postępowania przy wypadkach oraz instrukcję przeciwpożarową i postępowanie w przypadku zaistnienia pożaru. Przeprowadzili również pokaz pierwszej pomocy połączony ze szczegółowym instruktażem, a następnie warsztaty, podczas których dzieci i młodzież pod okiem gości ćwiczyły jak prawidłowo udzielać pomocy potrzebującym, których zdrowie lub życie jest bezpośrednio zagrożone. Miłą niespodzianką była również możliwość zobaczenia  wyposażenia wozu strażackiego oraz pokaz w jaki sposób strażacy pracują by ugasić pożar i ratować ludzkie życie. W środę odwiedziła nas Rzecznik Prasowy Policji – Pani Karolina Dymek-Smardz oraz odbył się Turniej „Z Pyrkiem Bezpieczniej”. Dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej wzięli udział w konkursie, podczas którego musieli wykazać się wiedzą oraz umiejętnościami związanymi z bezpieczeństwem i zasadami ruchu drogowego. Podczas spotkania uczniów z klas IV-VI z przedstawicielem policji przypomniane zostały zasada poruszania się po drodze, a także omówiono prawne konsekwencje stosowania używek, przemocy fizycznej i psychicznej oraz stalkingu i cyperprzemowy. Odbyło się także spotkanie z gimnazjalistami, podczas którego zagadnienia te zostały poszerzone o konsekwencje prawne współżycia i ciąży w nastoletnim wieku. W czwartek miało miejsce spotkanie z przedstawicielem Stacji Sanitarni-Epidemiologicznej w Chodzieży – Panią Małgorzatą Ferfet, która w dialogu z uczniami przypomniała przyczyny i objawy chorób zakaźnych oraz zasady zdrowego trybu życia m.in. czym jest racjonalne żywienie, choroby związane z zaburzeniem żywienia, podstawowe zasady higieny oraz używki. Następnie odbyło się szkolenie edukacyjne samoobrony przed psami prowadzone przez Pana Różańskiego. Uczniowie poznali w jaki sposób należy zachować się podczas bezpośredniego ataku czworonoga oraz wykonali ćwiczenia postaw pozwalających chronić nasze ciało przed agresja psów. W piątek odbyło się podsumowanie, a po nim uczniowie klasy IV przystąpili do zdawania egzaminu na kartę rowerową. Zaproszeni goście podczas przygotowanego quizu oceniali wiadomości dotyczące bezpieczeństwa, które uczniowie zdobywali każdego dnia. Uczniowie rozwiązywali rebusy i krzyżówkę, odpowiadali na pytania, rozpoznawali znaki drogowe. Konkurencji było wiele, ponieważ bezpieczeństwo jest bardzo ważne i chcieliśmy być pewni, że nasi uczniowie stając wobec zagrożenia poradzą sobie. Na zakończenie uczestnicy otrzymali dyplomy i słodkie niespodzianki. Z pewnością nasz „TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA” pozwolił uczniom zrozumieć, że są odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo oraz ochronę swojego zdrowia i życia. Goście przypomnieli bardzo ważne zasady oraz odpowiedzieli na wszystkie pytania uczniów, wyjaśniając wszelkie ich wątpliwości. Jesteśmy pewni, że inicjatywa ta wpłynęła na wzrost bezpieczeństwa w życiu codziennym dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, a jak mówili po zakończeniu sami uczniowie, mimo że często słyszy się o używkach czy pierwszej pomocy to takie przypomnienie i uporządkowanie wiedzy było bardzo potrzebne. Dodatkowym atutem była warsztatowo-ćwiczeniowa forma zajęć. Uczniowie jednogłośnie zapowiedzieli, że już czekają na zaproszonych gości oraz następny „Tydzień bezpieczeństwa” za rok.

 

certyfikaty szkoły