Słodki, barwny i radosny Dzień Dziecka

Święty Jan Paweł II powiedział, że troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Tak od 1955 roku Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest w różnych krajach świata. Tegoroczne święto przypadło w niedzielę, więc Samorząd Uczniowski naszej szkoły i jego opiekunowie zdecydowali o jego uczczeniu 2 czerwca, w poniedziałek. Ten ważny dzień uczniowie spędzili aktywnie na szkolnym boisku. Myślą przewodnią była zabawa tematyczna pod tytułem Ćwierćland.

Uczniowie zostali podzieleni na sześć grup – każdą oznaczono innym kolorem. Uczniowie mieli do wykonania kilka zadań, a każdej grupie pomagali oczywiście wychowawcy i pozostali nauczyciele. Dzieci wykonały między innymi makietę państwa – Ćwierćlandu, wg własnego koloru, nadawali mu nazwę, układali hymn, narodowy taniec, godło, rysowali mapę, projektowali strój oraz prezentowali narodową potrawę. W przerwach między kolejnymi zadaniami każde dziecko mogło poczęstować się kiełbaską z grilla, napojami i słodkościami, przygotowanymi i serwowanymi przez przedstawicieli Rady Rodziców. Kiedy już wszystkie grupy zaprezentowały kulturę swojego państwa, w myśl całej zabawy połączyły się ze sobą w jeden kolorowy kraj i uformowały wesoły pociąg. Ale to nie koniec atrakcji! Po zabawie tematycznej nastąpiły  zawody sportowe, zakończone minimeczem piłki nożnej. Szkolny Dzień Dziecka zaowocował tyloma atrakcjami, że na chwilę można było zapomnieć o codziennych zmaganiach z nauką. Dorosłym uczestniczącym w tym przedsięwzięciu przypomniał też, że przecież dzieckiem jest każdy z nas.