Pożegnań nadszedł czas...

Koniec roku szkolego to nie tylko czas pożegań, ale też czas pochwał i nagród da najlepszych uczniów oraz gratulacji dla ich rodziców. Uczniwoie zostali uhonorowani świadectwami z wyróżnieniem oraz stypendiami naukowymi, rodzice listami gratulacyjnymi.

Pożegnano uczniów klasy szóstej, którzy murów naszej szkoły nie opuszczają do końca, tylko przenoszą się na piętro. Absolwenci gimnajzum opuszczają nas na zawsze, żegnając szkołę w dzwiękach poloneza oraz humorystycznymi skeczami, aby otrzeć łzy rozstania.