Wybory samorządu gimnazjum

Dnia 17 czerwca 2016 roku odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego. Z klasy I gimnazjum zgłosiło się 4 kandydatów, z klasy II gimnazjum jedna osoba. Wszyscy uczniowie gimnazjum mogli w tajnym głosowaniu oddać głos na jedną z pośród pięciu osób. Komisja wyborcza w składzie Oliwia Walczak, Natalia Michałek i Patryk Burzyński przeprowadziła głosowanie i podliczyła głosy.

Skład nowego Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca: Julia Kołodziejewska

Zastępca przewodniczącej: Weronika Jańczak

Skarbnik: Marcin Jasiak

Sekretarz: Jakub Zagrodnik

Nad przebiegiem wyborów czuwał opiekun samorządu Katarzyna Trzeciak-Dubert.