Szlakiem Piastowskim

Uczniowie klas czwartych i klasy piątej na koniec roku szkolnego odwiedzili Gniezno i Biskupin. Zwiedzili Katedrę Gnieźnieńską, podziwiali historię życia Świętego Wojciecha wyrytą na Drzwiach Gnieźnieńskich. W Muzeum Początków Państwa Polskiego powtórzyli wiadomości o kształtowaniu się państwowości na ziemiach polskich. Następnie poznali historię osadnictwa w Biskupinie, gdzie mieli możliwość zapoznać się z rękodziełami powstałymi w takich warunkach, jak przed tysiącami lat.