Do mety przybywa się po to, żeby wyruszyć dalej!

22 czerwca, to nie tylko kolejna uroczystość pożegnania absolwentów gimnazjum i zakończenie zajęć edukacyjnych, ale ten dzień zapisze się w historii szkoły, jako uroczystość otrzymania nowego sztandaru Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze. Pożegnaliśmy także dotychczasowy poczet sztandarowy w składzie: Bogusław Wendt, Alicja Karczewska i Magdalena Radecka. Był to dzień wielu pożegnań, na emeryturę odeszły z naszego grona dwie panie: Pani Teresa Jasionek-Złakowska i Pani Alicja Kaczmarek. Uczniowie pożegnali kolejny rok szkolny i otrzymali zasłużone świadectwa. Uczennica Edyta Kuzanowska z klasy IVa za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymała stypendium naukowe. Wręczono również stypendia za najwyższe wyniki w nauce w szkole ufundowane przez Radę Rodziców. Uzyskały je dwie uczennice: Edyta Kuzanowska i Julia Kaczmarek z klasy trzeciej gimnazjum.