Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok zostało umieszczone na Bip - Gmina Szamocin