W matematycznym świecie Zosi

 „W matematycznym świecie Zosi” pod takim hasłem w dniach od  12 do 14 listopada odbywał się szkolny konkurs matematyczny przeprowadzony przez nauczyciela matematyki Panią Katarzynę Trzeciak- Dubert. Każdego dnia na gazetce wywieszany był zestaw zadań do rozwiązania. Uczniowie rozwiązywali zadania w czasie przerw międzylekcyjnych i rozwiązania wrzucali do specjalnie przygotowanej skrzynki. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem.

Zwycięzcy konkursu:

I miejsce Alicja Karczewska i Julia Kaczmarek klasa VI

II miejsce Weronika Jańczak klasa VI

III miejsce Ksenia Bielecka klasa IV, Hubert Frąckowiak klasa V