Get Adobe Flash player

Wakacje, wakacje, wakacje!!!

Zanim jednak ten okrzyk wypłynął z uczniowskich ust nastąpiła uroczystość zakończenia zajęć edukacyjnych, na której nagrodzono uczniów o najwyższych średnich ocenach oraz pożegnano absolwentów gimnazjum. Najwyższą średnią ocen w klasyfikacji uzyskała absolewntka szóstej klasy Julia Kaczmarek, otrzymała świadectwo z wyróżnieniem, stypendium naukowe oraz stypendium dla najlepszego ucznia ufundowane przez Radę Rodziców. Szkołę podstawową rówież z wyróżnieniem i ze stypendium naukowym ukończyła Roksana Dworska. Z wyróżnieniem szkołę podstawową ukończyli:

Anna Felska, Marcin Jasiak, Alicja Karczewska.  Promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnienim i ze stypendium naukowym otrzymali: Samanta Siemianowska, Paula Ciszewska, Oliwia Bugaj, Jakub Szymański. Promocję z wyróżnieniem otrzymali także: Nikola Kamińska, Zuzanna Janny, Patryk Koc

 

 

certyfikaty szkoły